Home » Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

De ambulant begeleider van Trend Zorg Helmond gaat in kaart brengen wat de zorgvraag is en geeft in overleg met ouders (indien gewenst 16+) praktische hulp en ondersteuning bij u thuis. Afhankelijk van de zorgvraag worden er doelen opgesteld waar aan gewerkt gaat worden, hiervoor wordt een stappenplan opgesteld zodat er gestructureerd gewerkt kan worden. Het doel kan bijvoorbeeld zijn om de jongere of het kind sociaal en emotioneel sterker te maken of om een verandering in het gedrag te bereiken. Afhankelijk van de zorgvraag komt de ambulant begeleider tweewekelijks, wekelijks of meerdere malen per week bij u thuis. Het uitgangspunt van de ambulante begeleiding is om zoveel mogelijk de ontwikkeling van de jongeren of kinderen te stimuleren. De ambulant begeleider houdt rekening met de problematiek van de jongere of het kind en zoekt naar zijn of haar sterke kanten, om deze te versterken en uit te breiden.

Met de ambulante begeleiding van Trend Zorg Helmond:

  • Krijgen jongeren en kinderen erkenning
  • Kan er ander gedrag aangeleerd worden
  • Ontstaat er duidelijkheid en structuur in het dagelijks leven
  • Verbeterd de communicatie
  • Worden de jongeren en kinderen gestimuleerd om zelfredzaam te worden

Begeleiding van kinderen en jongeren
De begeleiding wordt ingezet om vaardigheden aan te leren en om al behaalde vaardigheden te behouden. Het doel is om de mogelijkheden uit te breiden, de thuissituatie te verbeteren en de competenties te vergroten.

Door ondersteuning van onze begeleiding kunnen wij uw kind:

  • Leren samen te werken
  • Stimuleren zelfstandig te functioneren
  • Helpen meer zelfvertrouwen te krijgen
  • Begeleiden in het aanbrengen van een dagstructuur
  • Leren om te gaan met conflicten

Doelen
Binnen de ambulante begeleiding wordt aan individuele doelen gewerkt. Per jongere of kind en per gezinssysteem wordt besproken wat de hulpvraag is en deze wordt vertaald naar korte en lange termijndoelen, welke verwerkt worden in een zorgplan.

Gezinscoaching en advies
De geboden begeleiding is niet alleen voor uw kind. Ook u kunt uw competenties vergroten. U kunt uw opvoedingsvaardigheden uitbreiden, zodat u beter kunt inspelen op de problematiek.  Tevens kunnen wij u helpen bij het aanbrengen van een structuur in het verloop van de dag. Daarnaast kan de begeleider u ondersteunen bij gesprekken op school of andere instanties.

De hulpverlening die wij inzetten is vaak een combinatie van zowel begeleiding van uw kind als coaching van het hele gezin.

Aanmelden
Voor het aanmelden van ambulante begeleiding kunt u hier klikken en dit formulier invullen of telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 040-2306846.

Aan de hand van het contactformulier wordt er contact met u opgenomen voor een intakegesprek. Door middel van dit intakegesprek kunnen wij een duidelijk beeld krijgen van uw zoon of dochter en uw gezin. In overleg met u formuleren wij een duidelijke hulpvraag en aan de hand daarvan stellen wij een zorgplan op.

Wanneer er een geschikte begeleider is gevonden wordt er door de zorgcoördinator telefonisch contact opgenomen om een kennismakingsgesprek te plannen.

Tijdens dit gesprek zijn zowel de zorgcoördinator en de ambulant begeleider aanwezig en zal het zorgplan doorgesproken worden.

De kennismakingsperiode is vier weken. Na deze periode neemt de zorgcoördinator telefonisch contact met u op om te bespreken of de begeleiding naar wens verloopt. Op vooraf afgesproken momenten zijn er evaluaties met de ambulant begeleider zelf. Zo kunt u de werkwijze bespreken en passen wij deze zo nodig aan.

Dossier
Voor ieder cliënt maakt Trend Zorg Helmond een persoonlijk dossier, waarin alle verslagen en evaluaties van de begeleiding worden opgenomen. Tevens ontvangt u zelf een kopie van de verslaglegging na ieder bezoek van de ambulant begeleider. Zo heeft u en Trendzorg altijd een volledig overzicht van de begeleiding en vorderingen.  Het persoonlijke dossier is vertrouwelijk en zal nooit aan derden worden verspreid.

Uitbreiding naar andere gemeentes.
Op dit moment zijn wij bezig met uitbreiding naar andere gemeentes in zuidoost Brabant, neem contact met ons op voor de mogelijkheden.