Home » Over Trend Zorg Helmond

Over Trend Zorg Helmond

Missie
Trend Zorg Helmond biedt begeleiding en ondersteuning aan cliënten die vanwege hun problematiek moeite hebben om zich staande te houden in de samenleving. Het verbeteren van de kwaliteit van leven en het vergroten van de autonomie staat hierbij centraal. Trend Zorg Helmond gaat uit van gelijkwaardigheid en heeft drie speerpunten:
Betrouwbaar, betrokken en transparant.

 • Betrouwbaar: Open en eerlijk in het nakomen van afspraken.
 • Betrokken: We helpen en ondersteunen je in je persoonlijk proces.
 • Transparant: We zijn duidelijk, inzichtelijk en toegankelijk door onze open communicatie.
  Wij achten het van groot belang om de mogelijkheden van ieder individu centraal te zetten. Omdat alle jongeren anders zijn werkt Trend Zorg Helmond vanuit een individuele visie en benadering. Alle jongeren behouden de regie en kracht over hun eigen leven. De kleinschaligheid van de geboden zorg ondersteund hierin omdat je persoonlijkheid telt.

Doel
Het doel van onze begeleiding is het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten. Ons motto daarbij is “gewoon waar kan en speciaal waar nodig”. Deze aanpak komt dan ook tot uiting in de manier van begeleiden en de communicatie met onze cliënten en andere (externe) belanghebbenden.

Visie
Trend Zorg Helmond voorziet de volgende trends en ontwikkelingen:

 • Cliënten willen zorg ontvangen binnen kleinschalig opgezette locaties;
 • Cliënten worden vanuit één loket geholpen en doorverwezen;
  Cliënten willen persoonlijk contact en wensen ondersteund te worden door vaste hulpverlenen die zich open en gelijkwaardig opstellen. Door kleinschalige zorg efficiënt en effectief aan te bieden is Trend Zorg Helmond voorbereid op de ontwikkelingen binnen de zorg. Hierdoor komt zij tegemoet aan de wensen van de cliënten. Trend Zorg Helmond streeft naar schaalvergroting binnen de regio’s: Veldhoven, Eindhoven, Helmond en Bakel. Trend Zorg Helmond waakt over de kwaliteit van haar dienstverlening zodat de cliënten centraal blijven staan.
  Daarnaast ondersteunt Trend Zorg Helmond in het contact met de doorverwijzer/ opdrachtgever en Trend Zorg Helmond streeft er dan ook naar korte lijnen te onderhouden met de opdrachtgevers.

Begeleidingsvormen
Trend Zorg Helmond biedt verschillende begeleidingsvormen aan cliënten vanaf 18 jaar:

 • Ambulante begeleiding;
 • In Bakel: 24 uurs toezicht in een kleine woonvorm waarbij de begeleiders inwonen;
 • Begeleid wonen waarbij de cliënt alleen- of samen woont, met 24 uur per dag bereikbaarheidsdienst.

GGD
De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD www.ggdbzo.nl