Home » Ons zorgaanbod

Ons zorgaanbod

Begeleidingsvormen

Trend Zorg Helmond biedt zorg op maat. Tijdens de intake bespreken we met een cliënt waar zijn of haar hulpvraag ligt en maken we een eerste inschatting van of en hoe we deze kunnen bieden. Bij start van de zorg krijgt een cliënt een persoonlijk begeleider en binnen zes weken wordt samen een zorgplan opgesteld. Hierin worden alle levensgebieden bekeken. Er kan bijvoorbeeld ondersteuning worden geboden bij het leren overzien en doen van financiën en administratie, huishoudelijke taken, bij aangaan en onderhouden van sociale contacten en activiteiten, maar ook bij zaken als (vrijwilligers)werk en opleiding en vinden en aangaan van passende behandeling.
Trend Zorg Helmond biedt zowel ambulante begeleiding als woonbegeleiding aan. In Bakel bieden we daarnaast beschermd wonen aan.

Met begeleiding van Trend Zorg Helmond:

  • Krijgen cliënten erkenning
  • Krijgt een cliënt inzicht in zijn mogelijkheden, aandachtspunten en hulpbronnen
  • Kunnen er andere vaardigheden en gedrag aangeleerd worden
  • Ontstaat er duidelijkheid en structuur in het dagelijks leven
  • Verbetert de communicatie
  • Wordt de jongvolwassene gestimuleerd om zelfredzaam te worden

Wachtlijst
Voor beschermd wonen en ambulante begeleiding hebben wij een korte wachtlijst.

Ambulante begeleiding in Bakel

Bij ambulante begeleiding krijgt een jongeren praktische hulp en ondersteuning. In principe is de jongere zelf verantwoordelijk voor het hebben van woonruimte. In Bakel wordt echter de mogelijkheid geboden om een kamer te huren in een bungalow die wordt gedeeld met twee andere jongens; deze bungalow ligt in een rustige, bosrijke omgeving. Er is 24/7 achterwacht aanwezig.
Afhankelijk van de zorgvraag komt de ambulant begeleider tweewekelijks, wekelijks of meerdere malen per week bij jullie thuis. Het uitgangspunt van de ambulante begeleiding is om de ontwikkeling en kwaliteiten van de jongvolwassene te stimuleren, rekening houdende met de problematiek en hulpvraag.

Ambulante begeleiding waarbij je metéén zelfstandige woonruimte huurt via Trend Zorg Helmond is niet mogelijk.

Wachtlijst
Voor beschermd wonen en ambulante begeleiding hebben wij een korte wachtlijst.

Begeleid wonen

Trend Zorg Helmond biedt de mogelijkheid om begeleid te wonen in de regio Eindhoven en Helmond . Daarnaast hebben we contracten met diversen gemeenten in de regio. Klik hier voor een overzicht.

Bij woonbegeleiding wonen cliënten in een woning van Trend Zorg Helmond en hebben ze een ‘ZZP 3’, ‘Midden output gericht’ of ‘Ondersteuning zelfstandig leven – Plus’ indicatie. woonbegeleiding wordt geboden aan cliënten van 18 jaar en ouder die toe zijn aan een mate van zelfstandigheid. De woonbegeleiding wordt aangeboden in woonhuizen of appartementen die midden in woonwijken staan. Er dient rekening mee gehouden te worden dat de cliënt met minstens één huisgenoot samen komt te wonen en met maximaal 3 huisgenoten. De begeleiding vindt in principe plaats op afgesproken tijden zodat de cliënten ruimte en tijd behouden voor zichzelf, maar cliënten kunnen ook bij onverwachtse situaties een beroep doen op de begeleiding. Cliënten kunnen altijd bellen met de bereikbaarheidsdienst. Trend Zorg Helmond maakt hiervoor gebruik van Centrale 24.

De cliënten huren een slaapkamer in de woning. In sommige gevallen betaalt de cliënt zelf huur; in andere gevallen wordt de huur bekostigd vanuit de indicatie. Dit wordt bepaald door de organisatie die de indicatie afgeeft. De inrichting van deze kamer is hun eigen verantwoordelijkheid. De woonkamer, keuken en badkamer zijn voor algemeen gebruik en deze worden ingericht door Trendzorg.

Wanneer cliënten een ZIN indicatie ‘Midden output gericht’ hebben, doet de begeleiding weekboodschappen voor gezonde voeding en huishoudelijke artikelen met hen, die vanuit de indicatie worden bekostigd. Cliënten met een andere indicatie bekostigen dit zelf. In alle gevallen kan de begeleiding ondersteuning bieden bij het doen van boodschappen en koken.

In overleg kan er bepaald worden of er een of meerdere keren in de week samen gekookt wordt. Daarnaast is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de kookworkshops in de activiteitenruimte.

Iedereen krijgt een persoonlijk begeleider. Hiermee kunnen persoonlijke zaken besproken worden indien de cliënten deze niet met een andere begeleider kan bespreken. Daarnaast is de persoonlijk begeleider het aanspreekpunt voor bijvoorbeeld werk, school, stage en ouder(s)/familie en bespreekt deze met de cliënt welke begeleiding er nodig is.

Trend Zorg Helmond biedt 24/7 bereikbaarheid aan onze cliënten en biedt diverse activiteiten aan waar cliënten aan deel kunnen nemen als ze dit willen: zo is er twee keer per week een kookworkshop, en kan wekelijks worden deelgenomen aan een zang workshop, naai workshop of het voetbal team. Ook kan er worden gesport en is er iedere maand een groepsactiviteit waar cliënten aan deel kunnen nemen.

Beschermd wonen in Bakel

In Bakel wordt in een rustige, bosrijke omgeving beschermd en begeleid wonen aangeboden. Bij dit unieke project biedt een stel begeleiding aan zes jongens (van achttien jaar of ouder) die bij hen in één huis wonen. Beiden hebben veel ervaring in dit werk en de begeleidingsvorm is te vergelijken met een tijdelijk gezinshuis. Er wordt dagelijks gezamenlijk gegeten, het huis wordt door middel van corvee taken op orde gehouden en er worden gezamenlijk activiteiten ondernomen en georganiseerd. Daarnaast krijgt iedere jongere individuele begeleiding. De begeleiding heeft er bewust voor gekozen om in het beschermd wonen huis alleen jongens te begeleiden.

De jongens die in dit huis begeleiding ontvangen hebben veelal de diagnose autisme en/of ADHD en zijn vastgelopen op meerdere levensgebieden. Op basis van de hulpvraag van de jongere en met een zorgplan, wordt bekeken hoe lang een jongere deze begeleidingsvorm nodig heeft. Hierbij doet de jongere vaardigheden op om zelfstandig te kunnen gaan wonen. Hij leert waar hij goed in is en waar hij moeite mee heeft. Alle jongens gaan een traject in voor dagbesteding, opleiding of werk. Hiervoor is onder andere een samenwerkingsverband met de Zorgboog voor vrijwilligerswerk gesloten.

Wanneer een jongere over voldoende vaardigheden beschikt om zelfstandig te kunnen wonen, kan doorstroom naar een zelfstandige appartementje worden gegarandeerd op het terrein van de Zorgboog, waarbij je ambulante begeleiding ontvangt.

Dit gezinshuis bestaat sinds september 2015; de resultaten zijn zeer positief. Zowel jongeren, ouders, als contactpersonen van de gemeente zijn enthousiast.

Wachtlijst
Voor beschermd wonen en ambulante begeleiding hebben wij een korte wachtlijst.

Zorgregio’s

Trend Zorg Helmond heeft sinds 2015 contracten afgesloten met verschillende gemeenten in Zuidoost Brabant. Vanuit de gemeente WMO bieden we zorg aan op basis van PGB of ZIN. De zorgindicaties worden steeds meer alleen vanuit Zorg in Natura (ZIN) via gemeenten afgegeven. Vanuit Wet Langdurige Zorg (WLZ) bieden we zorg aan op basis van PGB. Trend Zorg Helmond is bezig met een traject om bij WLZ ook zorg op basis van ZIN aan te kunnen bieden.